close window
10 - ALB, Camille Bal. Booms bouwmeester van 1911 tot 1955. Een impressie van een bevlogen architect en urbanist , EMABB - Boom (2012), 56 pp., Kleur ill.

Tot voor kort was Camille Bal slechts bekend bij ingewijden in de architectuur van onze streek, vooral dan van de gebouwen van de Provinciale Technische Scholen te Boom. De school, die hij in samenwerking met Ernest Lamot realisserde, is zonder twijfel zijn topwerk geworden, maar onderzoek wijst uit dat het lang niet zijn enige creatie van niveau is. De architectuur van Camille Bal is alom tegenwoordig in Boom. We vinden ze in tuinwijken, woningen, kerken, stratenplannen en zoveel meer. Samen met Bejamin Haesaert heeft hij het uitzicht van Boom in het begin van de twintigste eeuw indringend bepaald.