close window
01 - SIEBENS I., Oog voor Booms Glas, EMABB - Boom (1999), 23 pp. 17 zw/w ill.

Het Boomse glasfabriek de Rupel was een begrip in de streek. Naast de geschiedenis van deze fabriek wordt beknopt aandacht geschonken de geschiedenis van de glasfabricatie. Daarnaast komen de technieken aan bod: voor de productie, de vormgeving, de afwerking van de voorwerpen en de verzending.

Het glasfabriek uit 1923 wordt beschreven aan de hand van grondplannen en foto's. Verder komt ook de productie van een kelkglas aan bod met een overzichtstekening van de diverse fasen. Al deze fasen worden uitvoerig beschreven. De afwerking van het product is onderverdeeld in de coupage, de taillerie met slijp- en graveerwerk, de graverie met het schilderwerk en speciale behandelingen, en tenslotte de verpakking.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de decorateur Paul Heller.
Het geheel voorzien van 13 foto's, enkele technische tekeningen en een bibliografie over het onderwerp.