close window
08 - Bij nader toezien. Wandelen boorheen de Beukenlaan in Boom, EMABB - Boom (2009), 53 pp., zw/w ill.

Bij nader toezien - en dat doet ALB per definitie - blijkt Boom rijkelijk bedeeld met heel wat private woningen met waardevolle architecturale elementen. In de gevel, maar vaak ook binnenin.
De Beukenlaan is een Boomse straat bij uitstek met woningen waarmee en waarin de bouwheren uitdrukking wilden geven aan hun welstand, hun maarschappelijk positie, hun wensen en dromen. Hoe ontstond de Beukenlaan, van een eenvoudige veldweg naar en langs lusthoven tot villastraat bij uitstek. Wie bouwde er? Hoe en waaron? Zeker ook met wie? Want in de Beukenlaan ontmoeten we enkele architecten met renommee. Met ideeën en vakmanschap.