close window
02 - DE NIEL P., Waar zullen we dan onze afdragers halen? Kinderarbeid op de steenbakkerijen in de Rupelstreek, EMABB-Boom (2000), 52 pp., 21 zw/w ill.

In de negentiende eeuw, waar de industriële revolutie forse maatschappelijke veranderingen met zich meebrengt, komen er crisisjaren die vooral de arbeiders zwaar treffen, met een grote ellende tot gevolg op de steenbakkerijen van de Rupelstreek. Arbeiders vervallen tot een goedkoop en te huren element. Net zoals in de andere sectoren komt er georganiseerde kinderarbeid. Eer de sociale wetten voldoende zijn doorgedrongen verlopen er enkele decennia.

Op de steenbakkerijen komt er een drastische ommekeer in de traditionele tewerkstelling. Kinderen moeten noodgedwongen hun ouders bijstaan voor een hongerloon. Het patronaat bedient zich van allerlei uitvluchten (gezond werk in open lucht,..) om de goedkope kinderen aan de slag te houden. Het zware leven van zulk een afdrager wordt uiteen gerafeld, net als het omzeilen van de schoolplicht. De controle is ondoeltreffend: analfabetisme en proletariaat is het gevolg. Toch worden de wetten uiteindelijk toegepast en nageleefd. Uiteindelijk is het in de Rupelstreek verleden tijd geworden terwijl in de ontwikkelingslanden nog steeds kinderen worden tewerkgesteld.

Het geheel is ruim voorzien van fotomateriaal, tabellen, pamfletten en is ondersteund door 101 voetnoten.