close window
Persmededeling: april 2006

Europese erfgoedkalender nu op internet beschikbaar

Conservare (http://www.conservare.be) wil de contacten en samenwerking tussen erfgoedorganisaties en vrijwilligers in Europa aanmoedigen. De organisatie organiseerde in oktober j.l. een Europees Erfgoedforum in Kortrijk, dat - ondanks de algemene staking van dat ogenblik - meer dan 500 belangstellenden uit verschillende Europese landen samenbracht. Tijdens deze bijeenkomst werden belangrijke contacten gelegd tussen een aantal organisaties en vrijwilligers, die binnenkort vermoedelijk tot Europese projecten zullen leiden. Een tweede editie is voor 2007 gepland.

Intussen werkt Conservare aan een aantal nieuwe projecten.
Zo worden nu bv via de website van Conservare ( http://www.conservare.be) een selectie aan gespecialiseerde boeken over behoud en beheer van erfgoed aangeboden. Belangstellenden kunnen deze uitgaven via Conservare bestellen (zo lang de voorraad strekt).

Maar belangrijker is de Europese erfgoedkalender http://www.eur-heritage.org , die vanaf nu op internet beschikbaar is.
Men vindt er een overzicht van studiedagen, congressen, workshops en korte opleidingen inzake behoud, beheer en ontsluiting van cultureel erfgoed die in Europa georganiseerd worden (op dit ogenblik een zeventigtal evenementen in een twintigtal landen). Het huidige overzicht werd door de redactie van Conservare samengesteld, en wordt voortdurend aangevuld en aangepast. De website is ongetwijfeld een bron van informatie voor iedereen die zich op de hoogte wil stellen van nieuwe thema's die in de erfgoedwereld aan bod komen, of die of zoek is naar één of andere vorm van opleiding of bijscholing.
Organisaties kunnen gratis hun studiedagen en congressen aankondigen door de gegevens daarvan minstens 8 weken voor datum (en liefst nog vroeger) aan de redactie van de erfgoedkalender toe te zenden. De aankondiging mag max. 20 regels lang zijn, incl. de contactgegevens waar belangstellenden aanvullende informatie kunnen bekomen (website, e-mail adres, telefoon en/of fax). De tekst dient ingezonden in de taal waarin het evenement plaats vindt, eventueel vergezeld van een korte samenvatting in één of twee andere Europese talen.

De erfgoedkalender wordt reeds druk geconsulteerd. Tot op heden werd hij bezocht door belangstellenden uit een honderdtal landen (86% uit Europa, waarvan 27 % uit België, 10% uit Frankrijk en 9% uit Nederland


Ecomuseum & archief van de Boomse Baksteen