Bezoeken

 
Het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen biedt scholen en groepen een onvergetelijke halve of volledige dagtrip aan. Ook voor individuele bezoekers is er in het Boomse veel te beleven.
PROGRAMMA       Kalender
 • Een bezoek aan het Booms Steenbakkerijmuseum
  Onze gidsen brengen het verhaal van leven, wonen en werken in de Rupelstreek, in het bijzonder op de steenbakkerijen. Hierbij worden de uitzonderlijke leef-, woon- en werkomstandigheden van de arbeiders in de 19de en het begin van de 20ste eeuw niet vergeten. Tevens  komt u te weten hoe een baksteen, pan of tegel wordt of werd gemaakt.
  - Maximum 25 bezoekers per gids; minimum tijdsduur: 1 ½ uur
 • Een geleid bezoek aan de hedendaagse steenbakkerij Steenfabriek van Niel.
  Een enorm contrast met de hierboven vermelde ambachtelijke steenbakkerij. Een fascinerend gebeuren dat U als bezoeker van op de eerste rij kan volgen
  - Maximum 25 bezoekers per gids, tijdsduur: 1 uur
  (voorlopig niet mogelijk)
 • Een rondrit in de Rupelstreek, een verhaal apart
  Wie Rupelstreek zegt, denkt aan een maanlandschap van naast elkaar liggende kleiputten met ruïnes van verlaten steenbakkerijen en desolate woonkernen. Onze gidsen brengen U tijdens een rondrit het verhaal van leven, wonen en werken in de Rupelstreek vroeger en nu met als rode draad: de baksteennijverheid. Toch houdt de streek ook verrassend veel moois verborgen: een excursie vol sociale en stedenbouwkundige contrasten.
  - Minimum tijdsduur: 1 ½ uur
 • Een dagtrip 'Langs Schelde en Rupel'
  Met vertrek aan het Zuiderpershuis in Antwerpen biedt EMABB een dagtrip 'Langs Schelde en Rupel'. Samen met onze gids neemt men deel aan een zoektocht langs de huidige industrie, naar overblijfselen van de belangrijke industriële bedrijvigheid, die zich voornamelijk rond de eeuwwisseling aan de rechteroever van de Schelde en Rupel ontplooide
  Na de middagpauze en een kort bezoek aan het beschermde dorpsgezicht Noeveren, gaat de tocht verder richting Klein-Willebroek, om te eindigen te Rumst waar de Dijle en de Nete samenkomen en de Rupel vormen.
Kunnen ook in het programma opgenomen worden :
 • Bezoeken aan onze thematentoonstelling: "Oog voor Booms Glas" (voorlopig niet mogelijk)
 • Een dagje uit met de fiets: geleide bezoeken langs het Baksteenpad, het Klinkaertpad, de verschillende Dijkenfietspaden, Langs beide oevers, enz.
 • Bezoeken aan de andere musea in de streek
 • Videoprogramma's over de Rupelstreek, de steenbakkerijnijverheid, enz.
 • Een wandeling in Walenhoek, ooit een kleigroeve, nu een prachtig natuurgebied

CONTACTEER ONS
Voor meer informatie of voor samenstelling van een programma-op-maat
 • Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen vzw
  Noeveren 67
  BE-2850 Boom
  tel.: 00 32 (0)3 888 15 58
  fax: 00 32 (0)3 843 34 02
vouwfolder pdf

Praktische informatie       Kalender
Na schriftelijk of telefonisch contact helpen wij U graag om het programma van het bezoek samen te stellen.
De reservering en het programma dienen tijdig vastgelegd.
 • Educatieve dienst
  Scholen en groepen kunnen voor de voorbereiding van hun bezoek beroep doen op de Educatieve dienst van EMABB
 • Schoeisel, kledij
  Daar de geleide bezoeken voor een groot gedeelte op en rond de steenbakkerijen plaatsvinden, raden wij de bezoekers aan om hun kledij en schoeisel naargelang de weers-omstandigheden aan te passen.
 • Eten, drinken...
  Wilt U voor, tijdens of na het bezoek iets drinken, dan kan dat na overleg met de gids in de oude herberg De Koophandel of in 't Baksteentje, vroeger een paardenstal, nu door EMABB als onthaalruimte ingericht.
  In 't Baksteentje zijn warme en koude dranken zijn te verkrijgen. Een lunchpakket kan meegebracht worden. Op vraag zorgen wij voor belegde broodjes, koffiekoeken, paarden-stoofvlees ( "schep" ) voor minimum 20 personen.
  U vindt er alle informatie over de toeristische mogelijkheden van de Rupelstreek.

Prijzen
Groepsbezoeken       Kalender
 • 4,00 euro per deelnemer
 • 2,50 euro per deelnemer CJP en kinderen van 7 tot 12 jaar
 • kinderen jonger dan 7 jaar onder begeleiding van de ouders: gratis
 • basisprijs per bezoek: 30,00 euro voor één gids en dit per groep tot max. 25 personen
 • minimum kostprijs groepsbezoek per halve dag: 75,00 euro
 
Zondagrondleidingen
 • Gedurende de maanden april tot en met oktober vindt er iedere zondag om 14:00 u. een geleide rondleiding plaats (tijdsduur: 1:30 uur). Hier kan de individuele bezoeker zonder voorafgaandelijke afspraak aan deelnemen.
 • 6,00 euro per deelnemer (gids inbegrepen)
 • 4,00 euro voor kinderen van 7 tot 12 jaar, CJP