logo emabb

 

HET WIEL publicaties

 
HET WIEL
 • Jaargang 1, nr. 1, 1991 (€4,50) - lees meer
  - ROMBAUT H, VAN DYCK V., DE NIEL P., Nieuwe Aspecten omtrent de baksteennijverheid in Rupelstreek.
 • Jaargang 2, nr. 1, 1992 (€4,50) - lees meer
  - ROMBAUT H., Het ontstaan van Antwerpen in de Romeinse tijd en het strategisch belang van de samenvloeiing van Rupel en Schelde.
  - DE NIEL P. & VAN DYCK V., De rospotaardemolen: de aanzet tot de mechanisatie in de steenbakkerij.
 • Jaargang 3, nr. 1, 1993 (€4,50) - lees meer
  - ROMBAUT H., DE NIEL P., De steenbakkerijen Verstrepen omstreeks 1875. Arbeidsvoorwaarden en bedrijfsorganisatie in een traditionele onderneming aan de vooravond van de ontwikkeling van de Rupelstreek tot een verstedelijkt nijverheidsgewest (Deel I).
 • Jaargang 3, nr. 2, 1993 (€4,50) - lees meer
  - ROMBAUT H., DE NIEL P., De steenbakkerijen Verstrepen omstreeks 1875. Arbeidsvoorwaarden en bedrijfsorganisatie in een traditionele onderneming aan de vooravond van de ontwikkeling van de Rupelstreek tot een verstedelijkt nijverheidsgewest (Deel II).
 • Jaargang 4, nr. 1, 1994 (€4,50) - lees meer
  - LOUVOIS A., DE NIEL P., ROMBAUT H., VERELST L., Het kanaal van Brussel naar de Rupel anno 1899.
  - COOMANS K., Een getuigenis naar aanleiding van de vijftigjarige viering van de bevrijding. Dramatische gebeurtenissen tijdens de bevrijding lagen aan de basis van de stichting van de roei- en basketbalclub Rupelboekaniers of Rubo-Niel.
 • Jaargang 5, nr. 1, 1995 (€4,50) - lees meer
  - ROMBAUT H., DE NIEL P., De steenbakkerijen Verstrepen omstreeks 1875. Arbeidsvoorwaarden en bedrijfsorganisatie in een traditionele onderneming aan de vooravond van de ontwikkeling van de Rupelstreek tot een verstedelijkt nijverheidsgewest (Deel III).
 • Jaargang 6, nr. 1, 1996 (€4,50) - lees meer
  - ROMBAUT H., DE NIEL P., De steenbakkerijen Verstrepen omstreeks 1875. Arbeidsvoorwaarden en bedrijfsorganisatie in een traditionele onderneming aan de vooravond van de ontwikkeling van de Rupelstreek tot een verstedelijkt nijverheidsgewest (Deel IV).
 • Jaargang 7, nr. 1, 1997 (€4,50) - lees meer
  - ROMBAUT H., Enkele gebeurtenissen in de herberg bij het Tolhuis te Schelle, omstreeks 1638-1639.
  - WACHTERS L., Een vertelling uit mijn jeugd. Schelle omstreeks 1910.
 • Jaargang 8, nr. 1, 1998 (€4,50) - lees meer
  - VAN DYCK V., De kermissen van Niel.
 • Jaargang 8, nr. 2, 1998 (€2,50) - lees meer
  - VAN DYCK V., De Sint-Hubertustraditie te Niel.
 • Jaargang 9-11, nr. 1, 2001 (€5,00) - lees meer
  - DE NIEL P., Oegstgeest, Niel en het NID-mysterie. Creativiteit en technische innovatie door Josson en De Langle, steenbakkers te Niel omstreeks 1875.
 • Jaargang 13, nr. 1, 2003 (€2,00) - lees meer
  - VAN DYCK V., In Niel smeden ze het ijzer terwijl het nog heet is ...


 • Jaargang 14, nr. 1, 2004 (€3,00) - lees meer
  - VAN DYCK V., Familiefoto's Niel. Een fotoselectie van Nielse families uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

 • Jaargang 15 - 18, nr. 1, 2008 (€5,00) - lees meer
  - DE NIEL P.,
  De tichel- en steenovens in de Rupelstreek en langs de aangrenzende Scheldeoevers voor de Industriële Revolutie: het resultaat van een aanpassingsproces van de late middeleeuwen tot in het midden van de 19de eeuw.
  - DE NIEL P., Oegstgeest, Niel en het NID-mysterie. Creativiteit en technische innovatie door Josson en De Langle, steenbakkers te Niel omstreeks 1850.
  Appendix I. De "dakpan van Chaumette", een voorloper van de James-Reed dakpan.
  - DE NIEL P., Oegstgeest, Niel en het NID-mysterie. Creativiteit en technische innovatie door Josson en De Langle, steenbakkers te Niel omstreeks 1850.
  Appendix II. De Josson-De Langlepan of de Oegstgeesterdakpan in Frankrijk.
  - DE NIEL P., Oegstgeest, Niel en het NID-mysterie. Creativiteit en technische innovatie door Josson en De Langle, steenbakkers te Niel omstreeks 1850.
  Appendix III. Josson-De Langles "fleurons" te Klein-Sinaai (?).
 • Jaargang 19 - 22, nr. 1, 2012 (€5,00) - lees meer
  - VAN DYCK V., Oep zeoa Niels.

Het bestellen van oudere nummers van Het Wiel is mogelijk.
Bestellen: victor.van.dyck@telenet.be


Een publicatie van "Het Wiel"

 • Rombaut H., Julius Caesar in België. De vroegste geschiedenis van Gallia Belgica historisch-geografisch benaderd vanuit De Bello Gallico.

  - Het boek bevat 130 pagina's, 40 illustraties, waarvan een tiental kaartjes, enkele zwart-wit-foto's van opgravingen en een twintigtal kleurenfoto's van de teruggevonden locaties.

  - prijs: € 30,00

  korte toelichting - lees meer